logo_actab

Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej


Unikalne w skali światowej opracowanie wymienionych w tytule tematów. Księga pod redakcją prof. Ireny Ponikowskiej składa się z dwóch tomów, zawiera łącznie 59 rozdziałów, w tekście zamieszczono dużo kolorowych zdjęć, rycin i tabel. Starannie wydana, okładki w okleinie imitującej oprawę materiałową w kolorze burgunda.

Zajrzyj do środka:
Tom 1: Spis treści | Rozdział 1
Tom 2: Spis treści | Rozdział 1

Tom I: Część ogólna

Został opracowany przez 32 znamienitych autorów. Obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. balneochemii, klimatologii, geologii uzdrowiskowej, mechanizmów działania zabiegów balneofizykalnych, podstaw dietetyki, psychoterapii, chronobiologii, jak również problematykę biologii hormonów, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także kwestie prawne i organizacyjne oraz wskazania i przeciwwskazania doleczenia uzdrowiskowego. Ostatni rozdział stanowi opis poszczególnych uzdrowisk polskich pod kątem ich roli leczniczej. Poza tym zawiera opisy metod leczniczych – balneologicznych, fizykoterapeutycznych, klimatoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych oraz np. techniki masażu leczniczego.

Liczba stron: 836
Rok wydania: 2017
ISBN 978-83-65536-03-7

Tom II: Część kliniczna

Został opracowany przez 31 autorów i w sposób wyczerpujący porusza następujące kwestie:
– Balneoterapia i fizykoterapia:
w chorobach serca, w nadciśnieniu tętniczym, w chorobach naczyń obwodowych, w wybranych chorobach górnych dróg oddechowych, w wybranych chorobach płucno-oskrzelowych, w chorobach gastroenterologicznych, w chorobach neurologicznych, w walce z bólem, w chorobach ortopedycznych układu kostno-stawowego, w chorobach reumatycznych, w chorobach układu dokrewnego, w osteoporozie, w otyłości, w cukrzycy, w wybranych chorobach wieku rozwojowego, w chorobach kobiecych, w chorobach nerek, w chorobach urologicznych, w chorobach dermatologicznych, w dermatologii estetycznej, w chorobach geriatrycznych, w chorobach stomatologicznych, w chorobach onkologicznych,
– Rola lecznictwa uzdrowiskowego w leczeniu chorych po transplantacji narządów
– Wybrane przewlekłe zakażenia w aspekcie medycyny uzdrowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem hepatologii uzdrowiskowej
– Profilaktyka uzdrowiskowa
– Diagnostyka w balneologii i medycynie fizykalnej
– Skutki uboczne i zdarzenia medyczne w przebiegu balneo-fizykoterapii i leczenia uzdrowiskowego.
W każdym rozdziale zawarte zostały rekomendacje stosowania poszczególnych zabiegów (okres, częstotliwość, formy zabiegów etc.)

Liczba stron: 520
Rok wydania: 2018
ISBN 978-83-65536-05-1

Cena pojedynczego tomu:

tom 1 – 294 zł
tom 2 – 250 zł

Zachęcamy do zakupu pakietu w atrakcyjnej cenie 519 zł.

Do ceny publikacji należy doliczyć koszty przesyłki:
dla pojedynczego tomu – 25 zł
dla pakietu (dwa tomy) – 38 zł
W przypadku większych zamówień koszt wysyłki obliczany indywidualnie.
Zamówienia prosimy składać przez Internet:
prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl
W razie pytań zachęcamy do kontaktu:
tel. 22 245 10 55 w godz. 9-15
Ceny publikacji zawierają 5% VAT, koszty przesyłki - 23% VAT.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych
 osobowych w zakresie koniecznym do jego realizacji.

Ⓒ 2019 Aluna